ساخت و بررسی کارایی حسگر مقاومتی بر پایه نانوذرات روی اکسید برای شناسایی گاز اتانول تحت تابش پرتو فرابنفش در دمای پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان

چکیده

حسگری بخار مایعات و گازهای قابل اشتعال در دماهای پایین به لحاظ رعایت اصول ایمنی و استانداردهای موجود در مراکز درمانی، پژوهشی، صنعتی، معادن و پالایشگاه­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف ساخت و بررسی کارایی حسگر مقاومتی بر پایه نانو ذرات روی اکسید برای شناسایی گاز اتانول تحت تابش پرتو فرابنفش در دمای پایین تعریف شد. برای ساخت قطعات حسگری مورد نیاز در این پژوهش، نانوذرات روی اکسید به ابعاد تقریبا nm 40 به روش آب­ گرمایی سنتز شد و پارامترهای مربوط به حسگرهای گازی تحت تابش فرابنفش برای غلظت­های متفاوت گاز اتانول در دماهای پایین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شناسایی حسگر ساخته شده حاکی از آن است که این حسگر حساسیت قابل توجهی را به گاز اتانول نشان می­ دهد. حساسیت 40 و 113 درصدی به ppm 800 اتانول تحت تابش UV در دمای اتاق و دمای C° 80 بدست آمد. ویژگی­های دیگر این حسگر مانند خطی بودن منحنی کالیبراسیون، زمان سریع پاسخ­دهی، قابلیت گزینش­گری و پایداری، این حسگر را برای استفاده در محیط­هایی که امکان اندازه­گیری تحت دمای بالا در آن محیط با خطرهای احتمالی مانند انفجار روبرو است، مناسب می­ سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication and investigation of the resistive sensor based on ZnO nanoparticles for ethanol sensing under UV-irradiation at low temperatures

نویسندگان [English]

  • fatemeh bageri
  • sahar afzali
  • hamid haratizadeh
چکیده [English]

The safety and standard rules of industrial, medical, and research centers have restricted using heat sources for sensing the flammable and toxic gases because of the reduction of the probable risks. Accordingly, in this work, ZnO nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method. The resistive gas sensors were fabricated based on the as-prepared ZnO nanoparticles to detect ethanol gas. The results obtained indicated that the performance of the sensors was significantly improved for sensing ethanol. Sensitivity of 40 and 113% to 800 ppm ethanol was obtained under UV irradiation at room temperature and 80 ° C, respectively. The other features of this sensor include short response time, selectivity, and stability, linear calibration curve. Therefore, this sensor could be applied in environments where operating sensors at high temperatures have many challenges due to potential risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive sensor
  • Ethanol gas
  • nanostructure
  • ZnO
  • UV-irradiation