تهیه چندسازه نانوذرات نقره/پلی‌آمید ( نایلون ۶ ) به روش کاهش شیمیایی برای گندزدایی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

 نانوذرات نقره مورد توجه تعداد زیادی از پژوهشگران قرار گرفته است. ویژگی این نانوذرات، به دلیل نسبت سطح به حجم بسیار بالای آنها است. هر چند روش­های متفاوتی برای سنتز نانوذرات نقره ارائه شده است، اما روش کاهش شیمیایی به دلیل سادگی و توانایی کنترل شکل و اندازه ذرات متداول­ترین روش تولید نانوذرات به شمار می­رود. در این پژوهش، اثر گندزدایی ذرات نقره در آب بررسی شده است. با استفاده از نقره نیترات و سدیم سیترات، نانوذرات نقره تهیه شده و سپس، بر بسپار پلی­آمید (نایلون ۶) پوشش داده و از آن به عنوان گندزدای آب، استفاده شد. ریخت­شناسی سطح جاذب، شکل و اندازه نانوذرات با میکروسکوب الکترونی (SEM) و وجود نقره در بسپار پس از پوشش دهی با دستگاه پراش پرتو ایکس (EDAX) تعیین شدند. برای بررسی اثر گندزدایی نانونقره در آب حاوی باکتری شاخص آلودگی آب (اشریشیاکلی) از محیط کشت عمومی نوترینت آگار استفاده شد. همچنین، اثرات تغییر غلظت پیش ­ماده، تغییرات pH، دما و مدت زمان تماس لازم برای گندزدایی مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها