تهیه چندسازه نانوذرات نقره/پلی‌آمید ( نایلون ۶ ) به روش کاهش شیمیایی برای گندزدایی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

 نانوذرات نقره مورد توجه تعداد زیادی از پژوهشگران قرار گرفته است. ویژگی این نانوذرات، به دلیل نسبت سطح به حجم بسیار بالای آنها است. هر چند روش­های متفاوتی برای سنتز نانوذرات نقره ارائه شده است، اما روش کاهش شیمیایی به دلیل سادگی و توانایی کنترل شکل و اندازه ذرات متداول­ترین روش تولید نانوذرات به شمار می­رود. در این پژوهش، اثر گندزدایی ذرات نقره در آب بررسی شده است. با استفاده از نقره نیترات و سدیم سیترات، نانوذرات نقره تهیه شده و سپس، بر بسپار پلی­آمید (نایلون ۶) پوشش داده و از آن به عنوان گندزدای آب، استفاده شد. ریخت­شناسی سطح جاذب، شکل و اندازه نانوذرات با میکروسکوب الکترونی (SEM) و وجود نقره در بسپار پس از پوشش دهی با دستگاه پراش پرتو ایکس (EDAX) تعیین شدند. برای بررسی اثر گندزدایی نانونقره در آب حاوی باکتری شاخص آلودگی آب (اشریشیاکلی) از محیط کشت عمومی نوترینت آگار استفاده شد. همچنین، اثرات تغییر غلظت پیش ­ماده، تغییرات pH، دما و مدت زمان تماس لازم برای گندزدایی مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of silver nanoparticle/polyamide (nylon 6) composite by chemical reduction method for water disinfection

نویسندگان [English]

  • Mohammad Banimahd Keivani 1
  • Mohammad Hosein fekri 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University (PNU), P. O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

The nano silver particles has been attractive the large number of researchers. These properties are due to the very high volume ratio of these particles. Although there are different methods have been offered for the synthesis of nano particles of silver but the chemical recovery method because of the simplicity and ability to control and particle's size is the most common methods to product nano particles. In this research the effect of silver disinfection in water has been investigated. The silver particles are produced with using silver nitrate and sodium citrate and then the polyamide is coated on the polymer and used as absorbent filter. Morphology was determined by absorbing the surface and the shape and size of nano particles with an electron microscope and also it the same about the present of silver in the polymer after coating with an X-ray diffraction device (EDAX). The nutrient agar is used for investigate of the effect of nano silver disinfection in water pollution (Escherichia coli) from the general culture medium and also the effects of changing of power hydrogen (pH) temperatures and duration of contact required for disinfection water studied.