بررسی اثر اندازه نانو ذرات سوپرپارامغناطیسی Fe3O4 در میدان مغناطیسی متناوب بر روی سلول سرطانی ریه انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق، واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

چکیده

هایپرترمیای سیال فرومغناطیسی روش جدیدی برای درمان سرطان است که در آن از نانوذرات سوپر پارامغناطیسی برای گرمادهی به بافت یا تومور استفاده می‌شود. نانوذرات سوپر پارامغناطیسی در بافت سرطانی تزریق یا پخش می‌شوند و در یک میدان میدان مغناطیسی متناوب قوی قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه، بررسی دقیق تأثیر اندازه و دوز نانوذرات بکاررفته، فرکانس میدان مغناطیسی و همچنین، شدت میدان مغناطیسی بر سلول‌های سرطان ریه انسان است. در این مطالعه، پس از کشت سل لاین­های سرطان ریه، سه قطر متفاوت از نانوذرات سوپرپارامغناطیس Fe3O4 در سه فرکانس متفاوت از میدان مغناطیسی و با سه شدت میدان مغناطیسی متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند. از نانوذرات در چهار غلظت در آزمایش­ها استفاده شد. برای تولید میدان مغناطیسی مورد نیاز سخت افزار لازم طراحی و ساخته شد. با بررسی اهمیت پارامترهای متفاوت در فرایند کشتن سلول‌های سرطای از جمله فرکانس تشدیدسیم پیچ، اندازه نانوذرات، غلظت نانو ذرات و شدت میدان مغناطیسی، ما تمایل داریم که این پارامترها نقشی محوری در اختلاف درجه حرارت در فرایند هایپرترمیا داشته باشند. در حالی که این اختلاف دما برابر با 5±0.5.c باشد، می‌تواند سلول‌های سرطانی A-549 را از بین ببرد. استفاده از نانوذرات  Fe3O4با اندازه 10 نانومتر در غلظت‌های 40 و 80 میکروگرم بر لیتر در فرکانس 180 کیلوهرتز قادر به کشتن 98 درصد سلول‌های سرطانی است.

کلیدواژه‌ها