بررسی اثر استیک اسید بر بازده سنتز نانوذراتTiO2 به روش سل-ژل و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی آن در تهیه سطوح خودتمیزشونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این پژوهش، به منظور تولید پوشش­های نانوساختار خودتمیزشونده، ابتدا سل پایدار TiO2 با استفاده از استیک اسید به عنوان بهبود دهنده تهیه شد. پس از سنتز سل­ها خصوصیات و ویژگیهای ساختاری آن تعیین شد. نتایج حاصل از آنالیز پراش پرتو X نشان می­دهد که نمونه­های سنتز شده فاز آناتاز بوده و ابعاد بلور­های سازنده آن­ها،  nm 22-10 است. همچنین، سطح ویژه نمونه­ سنتز شده با نیتریک اسید معادل m2/g 65/93 اندازه‌گیری شد. بنابراین، استفاده از استیک اسید به منظور افزایش بازده سنتز و ژلی شدن که از لحاظ بازده صنعتی مقرون به صرفه­تر است، نتایج خوبی در پی داشته است. سپس، سل­­ های سنتز شده به صورت فیلم­های نازک TiO2­ به روش اسپری سرد و با گاز نیتروژن بر سرامیک پوشش داده شد که کاهش زاویه تماس از حدود 4/94 به 4/8 درجه، نشان دهنده­ ایجاد سطوح فوق آب­دوست است. در نهایت، ویژگی فتوکاتالیستی سطوح پوشش­ داده شده در تخریب فرمیک اسید تحت نور مرئی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، کلسینه کردن سطوح پوشش­ داده شده در دمای450 و C°650 خاصیت فتوکاتالیستی را به طور چشمگیری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of acetic acid on the synthesis yield of TiO2 nanoparticles by sol-gel method and evaluation of their photocatalytic property in preparing self-cleaning surfaces

نویسندگان [English]

  • z. sayyar
  • G. shahrouzi
  • a. babaluo
Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
چکیده [English]

In this research, a preliminarily stable sol of titanium dioxide was synthesized by the addition of acetic acid as a promoter in order to increase the yield of TiO2 synthesis. The formation of active anatase phase was confirmed by X-ray powder diffraction analysis and the crystal size of 10–22 nm was obtained. The specific surface area found to be 93.65 m2/g for the synthesized samples. Hereafter, the synthesized TiO2 sols were coated, as a thin layer of nanostructured TiO2, on the surface of ceramic via the cold spray method. The contact angle measurement of the coated surfaces exhibited that the use of these coatings has led to the formation of super-hydrophilic surfaces. Eventually, the photocatalytic activity of the coated samples was examined by the degradation of formic acid under the visible light. It was shown that the calcination of coated surfaces can improve the photocatalytic activity of the coated samples. Consequently, the use of acid acetic as a promoter in the synthesis of TiO2 nanoparticles can significantly improve the photocatalytic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TiO2 sol
  • Cold spray
  • Nanostructured coatings
  • Self-cleaning
  • photocatalytic activity