بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ضد سرطانی نانوذرات اگزالی پالادیوم سنتز شده با عصاره آبی گیاه خارمریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیوفیزیک گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

سرطان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سلامت عمومی در سرتاسر جهان است و علی‌رغم پیشرفت‌های سریع و عظیم تحقیقاتی در زمینه‌های بیوپزشکی، همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ‌ و میر بشمار می‌رود. بنابراین توسعه‌ی تکنیک‌های پیشرفته برای درمان سرطان نیاز فوری و ضروری است. از جمله می‌توان به توسعه نانومواد و نانوحامل‌ها برای بهبود انتقال دارو در درمان سرطان اشاره نمود توسعه‏ی روش‏های مصنوعی مقرون به صرفه و سازگار با محیط برای تولید نانوذرات فلزی با خواص منحصر به فرد یکی از جنبه‏های مهم علم نانو‏فناوری محسوب می‏شود. هدف از این پژوهش سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص ضدسرطانی نانوذرات اگزالی‏پالادیوم سنتز شده با استفاده از عصاره‏‏ی آبی دانه‏ی گیاه خارمریم است.
احیای یون‏های پالادیوم پس از انکوباسیون و واکنش عصاره‏ی گیاه بامحلول اگزالی‏پالادیوم در شرایط دمایی50 درجه‏ی سانتی‏گراد بررسی شد. همچنین خصوصیات فیزیکو شیمیایی نانوذرات اگزالی‏پالادیوم سنتز شده با روش شیمی سبز با استفاده از تکنیکهای طیف سنجی مرئی ماورابنفش و پراکندگی دینامیکی نور (DLS) و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایتا سمیت سلولی و خواص ضد تکثیری نانوذرات سنتز شده در برابر رده‌ی سلولی HTC116 سرطان روده‌ی بزرگ انسان مطالعه گردید.
نتایج طیف سنجی مرئی ماورابنفش و DLS بیانگر تشکیل نانوذرات پایدار اگزالی‏پالادیوم در دمای 50 درجه‏ی سانتی‏گراد با ابعاد حدود 60 نانومتر بودند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از SEM نانوذرات اگزالی‌پالادیوم دارای ساختمان کروی و سالم بودند. نتایج حاصل از بررسی سمیت سلولی نشان داد که نانوذرات اگزالی‌پالادیوم تولید شده در یک الگوی وابسته به دوز و زمان موجب القا مرگ سلولی در رده‌ی سلول سرطانی کولون می‌گردند.
سنتز نانوذرات اگزالی‏پالادیوم با استفاده از روش شیمی سبز به وسیله‏ی عصاره‏ی دانه‏ی گیاه خارمریم، مسیری زیست‏سازگار و مقرون به صرفه برای تولید نانوذرات دارویی با خواص ویژه است.

کلیدواژه‌ها