برهم‌کنش نانومقیاس اتم- پلاسمون در مرز جدایی لایه نازک طلا- بخار فلز قلیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزمایشگاه مگنتوپلاسمونیک، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

چکیده: امکان محصور کردن نور در ابعاد نانو در ساختارهای پلاسمونی، اثرهای منحصربه‌فردی از جمله تقویت برهم‌کنش‌های نور-ماده را به همراه دارد. از این تقویت می‌توان به‌خوبی در سامانه‌های تشدیدی جفت‌شده اتمی-پلاسمونی بهره گرفت. در چنین سامانه جفت‌شده‌ای، تشدید پلاسمونی پهن در مقابل تشدید اتمی باریک قرار گرفته و امکان طیف‌نگاری بازتابی با قابلیت تفکیک ترازهای اتم را فراهم می‌سازد. در این مقاله، با مدل‌سازی طیف بازتابی از لایه نازک طلا در مجاورت بخار فلز قلیایی روبیدیوم در هندسه کرشمن، تغییر شکل خطوط جذبی در طیف ترازهای ساختار فوق‌ریز اتم بررسی شد. با تنظیم زاویه نور فرودی به نحوی که بتوان فرکانس تشدید مد پلاسمون-پلاریتون را نسبت به فرکانس خطوط جذب تشدیدی‌اتم تغییر داد، پدیده‌های گذار القایی و همچنین، تشدید فانو در طیف بازتاب به‌روشنی مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها