فهرست


  تابستان 1399 دوشنبه 2 تير 1399
1 بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای MCM-41 عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای nm-668
2 رشد نانوساختارهای نیکل کبالت رشد نانوساختارهای نیکل کبالت سولفید بر روی فوم نیکل به منظور کاربرد در ابرخازن با کارایی بالاسولفید بر روی فوم نیکل به منظور کاربرد در ابرخازن با کارایی بالا nm-674
3 بررسی خواص نوری، ساختاری و الکتریکی لایه نازک In2S3 به روش اسپری گرماکافت تحت تاثیر دما و نمک ایندیوم nm-682
4 مطالعه اثر کاتیون های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر نانوذرات نقره اصلاح شده با ال¬سیستئین و کاربرد آن به عنوان یک حسگر رنگ سنجی nm-683
5 ارزیابی فرایند جذب سطحی آلاینده‌های رنگی با نانو کامپوزیت گرافن مغناطیسی nm-678
6 بررسی برهمکنش نانو لوله کربنی با ماده انفجاری تتریل با استفاده از نظریه تابعی چگالی nm-684
7 تشخیص اتانول بواسطه الکترود الکل دهیدروژناز اصلاح شده با آنتراکوئینون و نانولوله های کربنی چند دیواره کربوکسیل دار nm-685
8 افزایش تخریب فتوکاتالیستی و بهبود خواص الکتریکی نانومیله های 2TiO با تاثیر آلایندگی اکسید آلومینیم و دمای کلسینه nm-657
9 ساخت ساده و دو مرحله ای نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید با نورتابی بالا : بررسی اثر نور ماورای بنفش بر نورتابی نقاط کوانتومی nm-689
10 بررسی خواص مغناطیسی، مکانیکی و دیر سوزی نانوکامپوزیت¬های پلی استایرن/فریت کبالت nm-686
11 ویژگی های سطحی و نحوه انتقال گرما در نانوسامانه طلا-آب به روش مدلسازی دینامیک مولکولی nm-687