فهرست

اثر پیش‎ماده‎ی ایندیوم بر خواص نانوکریستال‌های CuInS2 و کمیت‌های سلول خورشیدی لایه نازک قابل چاپ

نشریه: سال اول-شماره4-زمستان1393 - مقاله 1   صفحات :  203 تا 209مولفین:
مهدی دهقانی
عباس بهجت
فریبا تاج آبادی: پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده نانومواد
نیما تقوی نیا


چکیده مقاله:

استفاده از پیش‌ماده مناسب در سلول‌های خورشیدی لایه نازک به منظور افزایش کارایی سلول بسیار حیاتی است. در این مقاله اثر نوع پیش‎ماده‎ی ایندیوم کلراید و ایندیوم استات بر اندازه‌ی نانوکریستال، مورفولوژی و خلوص لایه نازک CuInS2 که در دمای پایین کریستال آن شکل یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است که این کمیت‌ها به طور مستقیم بر عملکرد سلول خورشیدی اثر می‌گذارند. روش‌هایی که برای ساخت سلول‌های خورشیدی نمونه استفاده شده است از روش‌های ارزان و قابل چاپ‌کردن است. سلول‌های خورشیدی با دو نمونه از جوهرهای استاتی و کلریدی ساخته شدند. بررسی‌ها نشان داد که سلول‌های جوهر کلریدی نسبت به سلول‌های جوهر استاتی جریانی بیش از 5/3 برابر تولید می‌کنند.


Article's English abstract:

Th precursor application in solution processed thin-fim solar cells in order to obtain better performance is the critical issue. In this paper, the effct of Indium Chloride and Indium Acetate precursors on the nanocrystal size morphology and crystalline purity of the CIS2 thin-fim, annealed in low temperature, were investigated. Experimental results indicate that these parameters inflence directly on the solar cell performance. All solar cells were made by printable solution processed method using Acetate and Chloride inks. Results also show that chloride ink has better performance in superstrate solar cells with yielding current density of 3.5 times compared with Acetate one.


کلید واژگان:
سلول خورشیدی لایه نازک، نانوکریستال CuInS2، ساختار رولایه، روش‌های لایه‌نشانی محلول

English Keywords:
Thn Film Solar Cell, CuInS 2 Nanocrystal. Superstrate Structure, Solution-processed Deposition Method.

منابع:


فایل مقاله
تعداد بازدید: 2622
تعداد دریافت فایل مقاله : 167طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک