فهرست


  پاییز ۱۳۹۷ دوشنبه 5 آذر 1397
1 سنتز و بررسی خواص فیزیکی آئروژل نانوکامپوزیت سلولز-هیدروکسید منیزیم به منظور کاربرد به عنوان عایق حرارتی nm-376
2 سنتز نانوذرات پالادیوم بر بستر گرافن دوپه شده با نیتروژن با استفاده از احیا کننده¬های سازگار با محیط زیست به منظور استفاده در واکنش اکسیداسیون اتانول nm-487
3 حسگر زیستی مبتنی بر تحریک پلاسمون پلاریتون‌های سطحی: بررسی، مقایسه و بهینه‌سازی nm-499
4 نانوساختارهای پلاتین و پالادیم/کادمیم سولفید در سطح مشترک مایع/مایع به¬عنوان کاتالیزورهای مناسب برای واکنش کاهش پارا-نیتروفنول nm-512
5 سنتز نقاط کوانتومی گرافن برای تشخیص استون بازدم بیماران مبتلا به دیابت میلتوس nm-337
6 اثر شرایط ساخت بر ساختار بلوری و مورفولوژی نانوساختارهای هیبریدی نانولوله کربنی- اکسید روی nm-541
7 ساخت و مشخصه‌یابی نانوصفحات اکسید سرب به روش سونوشیمی: اثر ماده‌ی فعال‌کننده‌ی سطحی nm-533
8 اثر جانشانی مضاعف یون های Nd 3 و Dy 3 بر خواص ساختاری، میکروساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت بیسموت nm-498
9 تهیه و بررسی خواص نانو بلورهای اکسیدروی آلائیده به عنصر گالیم با قابلیت کاربردهای فوتونیکی nm-548
10 سنتز، شناسایی و کاربرد کمپلکس نیکل تثبیت شده برروی نانو حفرات MCM-41 بعنوان نانوکاتالیزگر قابل بازیافت و موثر برای اکسایش سولفیدها و تیولها nm-188
11 بررسی تاثیر ضخامت لایه متشکل از نانوذرات TiO2 تهیه شده به روش هایدروترمال بر عملکرد سلول‌های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی CdS nm-379