دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طیف سنجی سلول فیبری بخار اتم روبیدیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

سیده مهری حمیدی؛ مهناز اسداله سلمان پور؛ محمد مصلح؛ رضا غلامی


ساخت و بررسی خواص فیزیکی نقاط کوانتومی 68Ga @GO@S-Fe3O4 به عنوان عامل تصویربرداری از تومورهای سرطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401

حکیمه زارع؛ یوسف فضائلی؛ احمد ضیا شیرزاد؛ زهرا شاهدی؛ فاطمه استواری؛ شهزاد فیضی


تهیه لایه نازک نانوساختار سولفیدقلع (SnS) به روش حمام شیمیایی و بررسی اثر عامل کمپلکس دهنده بر ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

سیده مریم محمدی؛ علی رضا گودرزی؛ رضا صحرایی


شبیه‌سازی آشکارساز نوری بر مبنای نانوروبان زیگزاگ سیلیسن با الکترودهای نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

محمد علی صادق زاده؛ فاطمه علائی؛ فاطمه استواری