تعداد مقالات: 173
1. بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای MCM-41 عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-9

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ فاطمه اسدی؛ سیمین نامورآغداش؛ سیمین جانی تباردرزی؛ پرویز اشتری


2. پمپ جریان های باری و اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی زیگزاگ و بررسی اثر پهنا بر جریانهای پمپ شده

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

فاطمه بوربور؛ مهدی اسماعیل زاده؛ سیدمحمد الهی؛ لیلا اسلامی؛ الهام دارابی


3. حذف یون‌های مس II و سرب II توسط بنتونیت اصلاح شده با Nd-TiO2 و برخی پلیمرهای آلی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

سوسن صمدی صمدی؛ علی پارسا؛ آرزو هادیان؛ عاطفه پرتوی مطلق؛ سیدامیرعباس ذکریا


7. حذف بسیار موثر کنگو قرمز با استفاده از نانوچندسازه MIL-101 (Fe) @PDopa@Fe3O4

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-24

اسما حامدی؛ محمود برهانی زرندی؛ محمدرضا ناطقی؛ علی محمد حاجی شعبانی یزدی


8. طراحی و شبیه سازی یک سیستم تبرید جذبی- اجکتوری خورشیدی مبتنی بر نانوسیال

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-21

فتح اله پورفیاض؛ آسیه عزیزی زیارانی؛ علیبخش کسائیان؛ فاطمه راضی آستارایی


11. تهیه و شناسایی نانو ذرات اکسیدی مس و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-32

حسین طغرلی؛ حمیده سراوانی


12. بررسی اثر پایداری دمای زیرلایه بر کیفیت لایههای روی اکسید در روش لایه نشانی لیزری

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-29

مهرناز سیمدار؛ فائزه حسنی؛ سیده ثریا موسوی؛ محمد امین بصام؛ بتول سجاد


13. بررسی خواص نوری، ساختاری و الکتریکی لایه نازک In2S3 به روش اسپری گرماکافت تحت تاثیر دما و نمک ایندیوم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 26-35

مریم هاشمی؛ سیدمحمدباقر قرشی؛ مریم حیدری رامشه؛ نیما تقوی نیا؛ سیدمحمد مهدوی


17. بررسی فرایند جذب سطحی آلاینده‌های رنگی با نانو چندسازه گرافن مغناطیسی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-42

نرگس انصاری؛ فاضله فقهی؛ زهرا امینی؛ معصومه محمدنژاد


21. تاثیر اندازه و موقعیت نقص روی اثر الکترواپتیک مربعی نقطه کوانتومی کروی GaN/AlGaN

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 47-55

محمد کوهی؛ علی واحدی؛ ابوالفضل اکبرزاده


22. آماده سازی تک مرحله ای و شناسایی نقاط کوانتومی گرافن اکساید و بررسی اثر تیواوره و آمونیا ( N,S ) بر ویژگی نوری نقاط کوانتومی سنتز شده

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 48-54

احمد ضیاء شیرزاد؛ حکیمه زارع؛ زهرا شاهدی؛ فاطمه استواری؛ یوسف فضایلی


23. ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی شناسایی اتانول با استفاده از الکترود پلاتین اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 51-61

سمیرا خالق پناه؛ مصطفی رحیم نژاد؛ افشین فرحبخش؛ رزان زختاره


24. بررسی برهمکنش نانو لوله کربنی با ماده انفجاری تتریل با استفاده از نظریه تابعی چگالی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 52-62

محمدرضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی