تعداد مقالات: 227

1. بررسی اثر استیک اسید بر بازده سنتز نانوذراتTiO2 به روش سل-ژل و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی آن در تهیه سطوح خودتمیزشونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

زهرا سیار؛ جواد رهبر شهروزی؛ علی اکبر بابالو


2. بهینه سازی حذف یون سرب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوسان در نمونه های حقیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

روح الله زارع دورابی؛ محمد جواد آقاگلی؛ علی ملکی؛ افسانه ملاحسینی


3. بررسی اثر پلاسمونیک گرافن در طراحی گیت‌های منطقی مبتنی بر موجبرهای نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

زهرا اعلائی؛ فاطمه صالحی


4. اثر غلظت کاتالیست بر تخریب رنگ متیلن بلو با استفاده از نانوذرات فسفید نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

احسان فرهی؛ نفیسه معماریان


5. بررسی اثر اندازه نانو ذرات سوپرپارامغناطیسی Fe3O4 در میدان مغناطیسی متناوب بر روی سلول سرطانی ریه انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

زاهد زمردی خانی؛ محمدمهدی عطار؛ علیرضا جهانگیری؛ فرزان براتی


6. مطالعه خواص الکترونی نانو ورقه‌های کرباید سیلیسیم، کرباید ژرمانیوم و کرباید قلع با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی و تقریب های GGA, LDA و TB-mBJ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

جواد باعدی؛ محمد رضا بنام؛ زهرا برمکی ارجستان


7. بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار سازی شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای MCM-41 عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-9

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ فاطمه اسدی؛ سیمین نامورآغداش؛ سیمین جانی تباردرزی؛ پرویز اشتری


8. پمپ جریان های باری و اسپینی در نانونوارهای سیلیسینی زیگزاگ و بررسی اثر پهنا بر جریانهای پمپ شده

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

فاطمه بوربور؛ مهدی اسماعیل زاده؛ سیدمحمد الهی؛ لیلا اسلامی؛ الهام دارابی


9. ساخت نانوساختارهای کربنی آمورف از زغالسنگ به روش سنتز شیمیایی فاز جامد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-6

مطهره وکیلی فتح آبادی؛ حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فیروزه دانافر


10. حذف یون‌های مس II و سرب II توسط بنتونیت اصلاح شده با Nd-TiO2 و برخی پلیمرهای آلی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

سوسن صمدی صمدی؛ علی پارسا؛ آرزو هادیان؛ عاطفه پرتوی مطلق؛ سیدامیرعباس ذکریا


11. سنتز نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار و کاربرد آن در اندازه‌گیری یون جیوه

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10

محمود روشنی؛ مرضیه شکری؛ سمیه فرخی


13. برهم‌کنش نانومقیاس اتم- پلاسمون در مرز جدایی لایه نازک طلا- بخار فلز قلیایی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-8

محمد مصلح؛ ملیحه رنجبران؛ سیده مهری حمیدی


14. سنتز و بررسی کارایی فتوکاتالیستی نانوچندسازهSnO2 دکوریت شده با ZnO تخریب در 2و4-دی‌کلروفنل

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-12

زهرا عبداللهی جوبنی؛ سید سیامک اشرف طالش


15. ساخت الکترود چندسازه براساس گرافن/آهن-مس برای کاربرد در دستگاه های ذخیره ساز انرژی الکتریکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-10

موژان ظهیری راد؛ سید مجید محسنی؛ سعادت مختاری؛ زهرا شیخی فرد


16. بکارگیری کلینوپتیلولیت بعنوان پایه نانوتیتانیا بمنظور تولید هیدروژن در فرآیند شکافت آب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-20

روجیار اکبری سنه؛ شهرام شریف نیا؛ غالمرضا مرادی


22. حذف بسیار موثر کنگو قرمز با استفاده از نانوچندسازه MIL-101 (Fe) @PDopa@Fe3O4

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-24

اسما حامدی؛ محمود برهانی زرندی؛ محمدرضا ناطقی؛ علی محمد حاجی شعبانی یزدی


23. طراحی و شبیه سازی یک سیستم تبرید جذبی- اجکتوری خورشیدی مبتنی بر نانوسیال

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-21

فتح اله پورفیاض؛ آسیه عزیزی زیارانی؛ علیبخش کسائیان؛ فاطمه راضی آستارایی