کلیدواژه‌ها = پلی سولفون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار و خواص آبدوستی غشای PSF/PEG با افزودن نانو ذرات SiO2

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394

فتانه سعیدی؛ رامین ظفر مهرابیان