کلیدواژه‌ها = سل-ژل
خواص نوری لایه نازک ساختار پروسکایت دوگانه BiCr1-XCoXO3

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 163-168

محمد سعید رجب زاده؛ محمد خلخالی


سنتز و مطالعه خواص نانو ذرات اکسید روی آلائیده به عنصر گالیم با قابلیت کاربردهای فوتونیکی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 265-271

ساناز علمداری؛ مجید جعفر تفرشی؛ مرتضی ساسانی قمصری