کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
سنتز نانوچندسازه مغناطیسی ZnO/BentoniteAg/Fe3O4/ به روش سبز با کاربرد فوتوکاتالیستی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 99-109

بهاالدین رشیدزاده؛ صغرا فتحعلی پور؛ غزل رزمیان


سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص نوری ترکیب TiO2/گرافن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394

مطهره درویشی؛ جمیله سیدیزدی