کلیدواژه‌ها = نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نقاط کوانتومی گرافن تیول‌دار و کاربرد آن در اندازه‌گیری یون جیوه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-10

محمود روشنی؛ مرضیه شکری؛ سمیه فرخی