کلیدواژه‌ها = ضریب‌شکست تدریجی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و شبیه‌سازی لنزهای بلور فوتونی در ساختارهای نانومتری مختلف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398

حمیدرضا طهماسبی؛ احمدرضا دارائی