کلیدواژه‌ها = شرایط ترمودینامیکی پایدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پایداری دمای زیرلایه بر کیفیت لایههای روی اکسید در روش لایه نشانی لیزری

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-29

مهرناز سیمدار؛ فائزه حسنی؛ سیده ثریا موسوی؛ محمد امین بصام؛ بتول سجاد