نویسنده = رسول ملک فر
مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانوصفحه های دیسولفیدمولیبدن تهیه شده به روش لایه برداری مبتنی بر حلال

دوره 2، شماره 2، تیر 1394

الهام رحمانیان؛ علی ساجدی مقدم؛ امیر بیات؛ اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد؛ رسول ملک فر


کرنش تراکمی نانولوله های کربنی چندلایه درون بستر تیتانیای آلائیده به نانوذرات نقره

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394

عمار شاکر هادی العطار؛ رسول ملک فر؛ مرضیه ندافان