نویسنده = مصطفی رحیم نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت زیست حسگر الکتروشیمیایی شناسایی اتانول با استفاده از الکترود پلاتین اصلاح شده

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 51-61

سمیرا خالق پناه؛ مصطفی رحیم نژاد؛ افشین فرحبخش؛ رزان زختاره