نویسنده = محمود برهانی زرندی
تعداد مقالات: 4
2. حذف بسیار موثر کنگو قرمز با استفاده از نانوچندسازه MIL-101 (Fe) @PDopa@Fe3O4

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-24

اسما حامدی؛ محمود برهانی زرندی؛ محمدرضا ناطقی؛ علی محمد حاجی شعبانی یزدی